1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Laatste wijziging:
26-11-2018 12:12

Jaarverslag 2017 - 2018

 

Bewonersvereniging Hoge Dennen

Verslag van de activiteiten seizoen 2017-2018 en vooruitblik.

 

1. De vereniging.

De vereniging is er voor en door de bewoners van de wijk Hoge Dennen in Zeist. Het ledenaantal is op dit moment 348.

Het bestuur bestaat uit:

Marius Keij (voorzitter)
Ton van der Straaten (secretaris)
Cees Brinkhuis (penningmeester)
Martijn Moonen (lid)

 

2. Communicatie.

De vereniging heeft een website: www.hogedennen.net en brengt regelmatig de digitale Nieuwsbrief uit die door veel leden goed wordt gelezen. Zo nodig plaatsen wij aankondigingen op Nextdoor en in de Nieuwsbode. De huidige website wordt onder handen genomen om deze weer fris en van deze tijd te laten zijn. Het bestuur is in 2018 bezig geweest om aan de privacyregels te kunnen voldoen.

Bestuursleden hebben regelmatig contact met wijkmanager Wim van Keulen, met de coördinator van het Binnenbos Brenda Emmen en met Sera Willemsen en Rein Tuinstra van MeanderOmnium. Ook vindt overleg plaats met de Stichting Vrienden van het Binnenbos over activiteiten voor ouderen.

In de afgelopen periode waren verenigingsleden o.m. betrokken bij (stedelijke) activiteiten zoals o.a. de stadslandbouw, Samen Duurzaam Zeist en de plannen voor een aardgasloze wijk. Ook was er contact met gemeenteraadsleden rond de “Maaltijd van Zeist”.

3. Overzicht van activiteiten.

Voor de vereniging zijn de Algemene Ledenvergadering en de Nieuwjaarsbijeenkomst elk jaar vaste momenten. Met opening van het Binnenbos hebben we nu een vaste plek voor onze activiteiten. Voor het inhoudelijke deel van onze Algemene ledenvergadering van 2017 hadden wij de Burgemeester van Zeist, Koos Janssen uitgenodigd om zijn visie op burgerschap en meedoen in de samenleving te geven. Onze wijkbewoonster Regien Smit, predikante in Utrecht, modereerde de avond. Er was een grote opkomst en het onderlinge gesprek levendig. Wij zijn de Burgemeester en Regien Smit erkentelijk voor hun bijdragen aan de avond.

In 2017 zijn wij gestart met de (2-)maandelijkse borrel op de vrijdagmiddag in het Binnenbos. Een vaste groep wijkbewoners bezoekt deze activiteit, maar we zoeken nog naar een mogelijkheid om jongere wijkbewoners te laten meedoen.

Zoals elk jaar droeg de Bewonersvereniging ook in 2017 bij aan de kerstmaaltijd in het Binnenbos. Deze maaltijd wordt speciaal georganiseerd voor mensen, die ieder wat extra gezelligheid gunt.

De Bewonersvereniging is betrokken bij een initiatief om een openbare AED (defibrillator) midden in de wijk beschikbaar te krijgen.

Een aantal betrokken wijkbewoners is actief geworden rond de grote landelijke opgave om uiteindelijk zonder aardgas te gaan verwarmen en koken. Voor de wijk, de bewoners en de oude huizen in onze wijk heeft “aardgasloos” een grote impact en de Bewonersvereniging wil dit volgen. De groep heeft subsidie van de gemeente ontvangen en gaat een zgn. Routekaart voor de wijk ontwikkelen. De Bewonersvereniging steunt het initiatief en helpt onder meer met administratie en organisatie.

Om een bijdrage te leveren aan de bijenstand hebben we ook in 2018 een border op het Julianaplein ingezaaid met bloemen. Door de langdurige droogte is er weinig opgekomen.

 

Vooruitblik voor 2018-2019

-Een speelvoorziening in onze wijk? De wijkmanager Wim van Keulen heeft verzocht om als wijk een mening te vormen over de noodzaak en mogelijkheden van een speelvoorziening voor kinderen. Het gesprek over een speelvoorziening aan het Louise de Colignyplein heeft aangetoond dat dit onderwerp gevoelig ligt in de wijk. Wij willen in 2019 een gespreksavond organiseren over dit onderwerp.

-Bewonersinitiatief “Aardgasloos Hoge Dennen?!” Ook komend jaar zullen wij het bewonersinitiatief “Aardgasloos Hoge Dennen?!” ondersteunen.

-Wijkschouw. Komend jaar zullen wij samen met de gemeente weer een schouw organiseren naar de staat van de openbare ruimte.

-Nieuwjaarsbijeenkomst 2019. Wij zien uit naar de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst 2019 op de derde zondag in januari a.s.

Who's Online

We hebben 13 gasten en geen leden online