1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Laatste wijziging:
21-10-2017 19:19

AGENDA ALV 2017

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING BV HOGE DENNEN   31 OKTOBER 2017

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Bewoners Vereniging Hoge Dennen op 31 oktober 2017.

Locatie: Het Binnenbos (Achterzaal), Hoog Kanje

Tijd :     19.30 uur

De agenda en bijbehorende stukken treft u hierbij aan.

AGENDA

 

1. Opening en mededelingen van het bestuur

2. Notulen ALV van 27 september 2016                                Voorstel: vaststellen

3. Inhoudelijk verslag en tokomstige activiteiten                Voorstel: kennisnemen

4. Financieel verslag, rapportage kascommissie                Voorstel: vaststellen en                                                                                                               decharge verlenen

N.B. Dit verslagjaar zijn de inkomsten hoger dan de uitgaven. Bestuur stelt voor om de contributie te verlagen naar E 6,-- per jaar.

5. Bestuurswisseling
Het bestuur bestaat momenteel uit

  • Marius Keij (voorzitter)
  • Ton van der Straaten (secretaris)
  • Cees Brinkhuis (penningmeester)
  • Martijn Moonen (lid)
  • Willem de Wit (lid)

Willem de Wit treedt af en is niet herkiesbaar.                        Voorstel: Willem de Wit onder                                                                                                    dankzegging dechargeren


N.B. In verband met de continuïteit van het bestuur van de bewonersvereniging doen wij een dringende oproep aan geïnteresseerde leden om zich kandidaat te stellen voor een functie in het bestuur of in een commissie. Informatie bij de voorzitter Marius Keij.

6.Rondvraag en sluiting

Na de vergadering zal onze burgemeester Koos Janssen een inleiding houden.

Aanvang 20.00 uur in  het Binnenbos Hoog Kanje 186

Who's Online

We hebben 44 gasten en geen leden online