1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Laatste wijziging:
21-10-2017 19:19

ALV 2017 jaarverslag

 

Bewonersvereniging Hoge Dennen.

 

Verslag van de activiteiten seizoen 2016-2017 en vooruitblik.

 

1. De vereniging.

De vereniging is er voor en door de bewoners van de wijk Hoge Dennen in Zeist.

Het bestuur bestaat uit:

  • Marius Keij (voorzitter)
  • Ton van der Straaten (secretaris)
  • Cees Brinkhuis (penningmeester)
  • Martijn Moonen (lid)
  • Willem de Wit

De vereniging telt 326 betalende leden per 1 september 2017. Dat is een afname van 24 ten opzichte van 1 september 2016. Er hebben zich 22 nieuwe leden aangemeld en er waren 9 opzeggingen.

Naar aanleiding van de contributie-inning heeft in 2017 een opschoning plaatsgevonden van het ledenbestand, daarbij zijn 37 leden geroyeerd die, na diverse herinneringen en aanmaningen de contributie niet hebben betaald. Dat zijn overigens niet allemaal wanbetalers; er zitten ook (veel) leden bij die verhuisd zijn of overleden en die hun lidmaatschap niet hebben opgezegd.

Er zijn 20 bijzondere (niet betalende) leden, dat zijn namen die zijn opgenomen in het ledenbestand omdat ze de nieuwbrief krijgen maar geen lid zijn. Denk daarbij aan de wethouder, de wijkmanager, diverse mensen van MeanderOmnium ed.

2. Communicatie.

De vereniging heeft een website: www.hogedennen.net en brengt regelmatig de digitale Nieuwsbrief uit die door veel leden wordt gelezen. Zonodig plaatsen wij aankondigingen op Nextdoor.

Bestuursleden hebben regelmatig contact met wijkmanager Wim van Keulen, met de coördinator van het Binnenbos Brenda Emmen en onder meer met Sera Willemsen van MeanderOmnium.

Ook vindt in aanloop naar Koningsdag overleg plaats met het Oranjecomité.

In de afgelopen periode waren verenigingsleden o.m. betrokken bij stedelijke activiteiten zoals o.a. de Brede Milieuvisie, het Bomenplan en plannen voor elektrische deelauto’s.

Cees Brinkhuis nam recent deel aan een televisiepanel op Slotstadradio over de komende gemeenteraadsverkiezingen.

3. Overzicht van activiteiten.

Voor de vereniging zijn de Algemene Ledenvergadering en de Nieuwjaarsbijeenkomst elk jaar vaste momenten. Met opening van het Binnenbos hebben we nu een vaste plek voor onze activiteiten. De ledenvergadering in 2016 werd vooraf gegaan door een zeer gewaardeerde rondwandeling door de nieuwe wijk Kerckebosch onder leiding van gidsen van het Gilde Zeist.

Dit jaar zijn we als vereniging gestart met de 2 maandelijkse vrijdagmiddagborrel. Karien Guldemond en Wim Poelman zijn de enthousiaste initiatiefnemers en organisatoren van deze activiteit, waar vele “buren” naar uitzien.

Ook de buitenruimte heeft onze aandacht. Samen met wijkwethouder Marcel Fluitman en ambtenaren hielden we een wijkschouw. Er zijn afspraken gemaakt over meerdere punten in de wijk die verkeerstechnisch aandacht vragen of beter onderhouden moeten worden. In een volgende Nieuwsbrief zullen wij over de voortgang daarvan berichten.

Heel recent hebben wij namens de vereniging een aantal verbeterpunten ingebracht bij de gemeente over het inrichtingsplan Hoog Kanje. Het groene karakter van de plannen spreekt ons aan, maar waarom het bosje bij de rotonde in de Oranje Nassaulaan moet verdwijnen ontgaat ons. Ook vroegen wij aandacht voor de oversteekmogelijkheden van ouderen, die vaak met rollator van de flats aan de Arnhemse Bovenweg naar het winkelcentrum komen.

Veiligheid is altijd een belangrijk thema in onze wijk. Er zijn 5 whatsappgroepen om elkaar te informeren en te waarschuwen, die de hele wijk bereiken. Elke groep heeft een moderator. En er is een overkoepelende groep, waar ook de wijkagenten bij aangesloten zijn. De vereniging in de persoon van Otto Laureijs zorgt voor de coördinatie van de groepen. Helaas kunnen de appgroepen de veelvuldige terugkerende auto-inbraken niet voorkomen.

De vereniging wil graag bijdragen aan een sociale en actieve wijk. Zo is de vereniging betrokken bij een lezingencyclus van de Apostolische Gemeente voor alle bewoners van Kerckebosch en Hoge Dennen. Ook steunen wij dergelijke activiteiten in het Binnenbos.

4. Vooruitblik

-Welkomstbrief nieuwe buren. Wij gaan nieuwe wijkbewoners, onze nieuwe buren, en dat zijn er veel de laatste tijd, van harte welkom heten in onze mooie wijk.

-Enquête MeanderOmnium. Wij zullen waar mogelijk een enquête van MeanderOmnium onder de ouderen in onze wijk helpen uitzetten. Mogelijk komen uit de enquête concrete wensen.

-Debat over de rol van de wijk bij duurzaamheid. In onze wijk wonen verschillende deskundigen op het gebied van duurzaamheid. We willen met hen een debat organiseren over wat onze wijk kan doen als het om duurzaamheid gaat.

Who's Online

We hebben 37 gasten en geen leden online